Урок 1 (10-12 г): Аз Имам права!

Връзки към всички уроци
Приложения и ресурси за ученика към урок 1

Трафикът ме поставя в опасност и нарушава правата ми!

img

Цели на урок 1:

  • Тук ще получиш повече информация за твоите права и отговорностите, които възрастните и самите деца имат за тяхното спазване.
  • Ще получиш информация за това кога правата ти са нарушени и ще бъдеш насърчен да ги отстояваш.
  • Ще бъдеш запознат с основните понятия, свързани с трафика, мащаба и сериозността на проблема.

Защо е важно децата да познават правата си?

Конвенцията е договор, подписан от много държави по света, който регламентира отговорностите на държавата за опазване на децата в “света на възрастните” и това я превръща в инструмент за гарантиране на детството. Конвенцията за правата на децата е приета от Общото събрание на ООН през 1989 година и влиза в сила в Република България през 1991 година.

Чрез спазването на правата, държавата гарантира на децата:

Закрила

Закрила и сигурни условия на живот

Закрила и сигурна среда за живот, която възрастните осигуряват и правила, които детето следва да спазва за да се предпази от различни рискове. Конвенцията гарантира права на закрила от експлоатация, изтезания, неоправдано отнемане от родителите и т.н.

Глас

Глас и участие във взимането на решения

Да се чува гласът им и да участват в решенията, които ги засягат – децата да бъдат подготвени и да имат мнение по различни важни за тях въпроси и задължението на възрастните да се съобразяват и да включват в решенията мнението на децата.

Подкрепа и условия за лично развитие

Подкрепа и условия за лично развитие

Детето получава достъп до услуги и професионална помощ, възможности за развитие на заложби и таланти, които възрастните са задължени да му осигурят. Детето полага усилия да учи, да се грижи за здравето си, да развива различни знания и умения.

Видео материал на Държавната агенция за закрила на детето:

Спазени ли са правата на тези деца?

Какво е трафик на деца?

Трафикът е незаконно набиране, укриване, транспортиране и продажба на деца в рамките на страната или друга страна с цел злоупотреба и експлоатация чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт. Трафикът е процес, който води до всякакъв вид експлоатация.

Трафикът има три елемента:

Действие

Включва привличането/примамването, транспортирането, предаването/трансфера до настаняването на отвлечените деца,

Средства

Как е направено действието. Трафикантите може да използват заблуда, заплаха, сила, принуда, отвличане, измама, злоупотреба с власт или уязвимост, да платят на трето лице.

Цел

Защо се прави трафикът. Може да има много причини, например за сексуална експлоатация, проституция, принудителен труд, просия и др.

ИЗВОД

Трафикът е престъпление! Той е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес, който се случва всеки ден. Трафикът на деца е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба. Трафикираните деца са транспортирани, укривани и затваряни. Те губят свободата си на движение и са контролирани от трафиканта. Трафикантът печели от експлоатацията на децата.