Избери урок 10-12 г.

Какво е Конвенцията за правата на детето? Защо децата трябва да бъдат информирани за своите права и защо трябва да могат да участват във вземането на решения, отнасящи се до тяхното развитие?

Трафикът на деца е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес, който се случва всеки ден. Всеки може да бъде въвлечен в трафик, но някои деца са по-уязвими, кои са те?

Как изглежда процесът на въвличане в трафик, какви са последиците от него и кои са стратегиите за справяне с риска.

Какво може да бъде направено за да се предотврати трафикът на деца в България? Какво можеш да направиш за себе си, приятелите си и за други непознати деца?