Ресурс 5: Допълнителни видео материали

На български език:

1. Фондация ПУЛС

“Моето лично тяло“

https://www.facebook.com/pulsefondation/videos/1140729892609952/

2. Институт по социални дейности и практики

Научете детето си на правилото на бельото

https://www.youtube.com/watch?v=c_PJ4uY5s4E

Историята на Петя

https://www.youtube.com/watch?v=JHTGcs-agnI

Права на децата, свидетели или пострадали от насилие или престъпление

https://www.youtube.com/watch?v=kLsj7IY-2tM&t=20s

Кико и ръката

https://www.youtube.com/watch?v=wMyQuyK-zfs

3. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ, Асоциация „Деметра“, Фондация „Агапедия- България”, Сдружение „Ре-акт“ и Loveguide

Сексуалният тормоз

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_oqCsea_0Zo

На английски език:

1. UNICEF Australia

What are child rights?? Brother and sister duo Jack and Ruby explore the Convention on the Rights of the Child, which guides all of UNICEF’s work.
https://www.youtube.com/watch?v=V1BFLitBkco

2. UNICEF

Children’s Rights
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ

3. UNICEF

Children make up almost one-third of all human trafficking victims worldwide – a girl story
https://www.unicef.org/stories/children-make-almost-one-third-all-human-trafficking-victims-worldwide

4. CNN

Teaching children the signs of human trafficking
https://www.youtube.com/watch?v=_z9FUIpybRk

5. BMZ

Children´s and Young People’s Rights
https://www.youtube.com/watch?v=mJggYdw3I0k

6. Human Trafficking explained by Children

https://www.youtube.com/watch?v=FhMeZtdnw5g

7. IOMX

What is Human Trafficking
https://www.youtube.com/watch?v=DWoHgIoLCPg

8. ZOE Children

Child Trafficking Statistics Worldwide
https://www.youtube.com/watch?v=fdlDHDBdsvI

9. youthSpark PSA

Human trafficking search – What if you could read people’s minds?
http://humantraffickingsearch.org/start-the-conversation-how-to-talk-to-kids-about-trafficking/

10. Eyeline Films

The Crossing
https://vimeo.com/229111705