Формуляр за обратна връзка от учителите

Формуляр за обратна връзка от учителите

Уважаеми Учителю,
приключва работата Ви по проект „Светулка”.
Моля, отговорете на следните въпроси. Бихме искали да знаем ВАШЕТО мнение.
Споделената информация ще бъде използвана единствено за статистически обобщения и анализи. Благодарим Ви за отделеното време!

Благодарим ви за участието!