Формуляр за обратна връзка от учениците

Формуляр за обратна връзка от учениците

Уважаеми млади хора,
приключва обучението ви по проект „Светулка”.
Моля, отговорете на следните въпроси самостоятелно. Бихме искали да знаем ВАШЕТО мнение: няма верни или грешни отговори. Въпросникът е анонимен и споделената информация ще бъде използвана единствено за статистически обобщения и анализи. Благодарим Ви за отделеното време!

Благодарим ви за участието!