Контакти

112
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ – Набира се без код, не е необходим роуминг и е абсолютно безплатен.

116 111
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА към ДАЗД

www.116111.bg

0800 1 8676 (денонощно)
ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ НА ФОНДАЦИЯ ”АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”

124 123 
Българската линия за онлайн безопасност – БЛОБ

http://www.helpline.bg/

+359 2 933 90 50 ; +359 2 933 90 30
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

sacp@sacp.government.bg

http://www.cybercrime.bg/bg

 

СЕКТОР “КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ” КЪМ ГДБОП МВР

https://antitraffic.government.bg/

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРA

https://sosbg.org/

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

http://safenet.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

http://www.childdef.com

CHILD DEFFENDER
родителски контрол и защита на детето в Интернет