Безплатно ръководство за деца

Светулка – Освети мрака!

Тази малка книжка е създадена от група възрастни, които избраха да я нарекат „Светулка – Освети мрака“. Тя е тук, за да ти помогне да разбереш:

Какво е трафик на хора?

Какви са причините за него?

Как се случва?

Какви са последствията от трафика на хора?

Как да научиш твоите праваи да предпазиш себе си и твои приятели да не станат жертви на трафик?